This project is read-only.
entries.png

CZ: TeachMe je aplikace pro snadné učení slovíček.

TeachMe zobrazuje slovíčka na pracovní ploše jako malá pop-up okna (kartičky). Vzhled, počet současně zobrazených slovíček nebo umístění lze libovolně měnit, což umožňuje uživatelům používat TeachMe při každodenní práci s počítačem.

Slovníky pro TeachMe lze stáhnout z internetu nebo si je může vytvořit přímo uživatel. TeachMe podporuje všechny myslitelné jazyky.

Další užitečné vlastnosti jsou:
  • Import titulků. Uživatel může stáhnout *.srt soubor a vytvořit z něj slovník.
  • Překladač. Při přidávání nového slovíčka nebo při úpravě již existujícího lze použít on-line slovník.
  • Priorita. Uživatel může změnit prioritu slovíček nebo slovníků. TeachMe používá prioritu při rozhodování, které slovíčko zobrazit.

TeachMe je napsáno v C#, vyžaduje .Net a operační systém Windows 2000/XP/2003/Vista/7.

EN: TeachMe is an application for easy acquiring of new vocabulary.

TeachMe displays entries in a form of small pop-up windows on a user's desktop. The appearance, number of simultaneously displayed pop-up windows or position can be soever customized, allowing users to use TeachMe during everyday work.

Dictionaries used by TeachMe can be downloaded from the internet or created directly by user. Any thinkable language is supported.

Another interesting features are:
  • Subtitiles importer. User can downloaded *.srt file and create a dictionary from such a file.
  • Translator. When adding a new word or editing existing one, user can use an on-line translator to obtain proper translation.
  • Priority. User may change priority of word and dictionary. Priority is used when TeachMe decides which word from which dictionary will be displayed.

TeachMe is written in C#, requires .Net and Windows 2000/XP/2003/Vista/7 operating system.

Last edited Aug 23, 2010 at 10:59 PM by vrata48, version 8